Torbjörn Sassersson

Öka din medvetenhet – Öka din kunskap – Ta kontrollen över ditt liv

Kategori: Ekonomi

Zeitgeist eftersvall slår upp vågor i Riksbankens foajé – bankmän med 6000-kronorsskor sidsteppar

ANALYS. TCO:s chefekonom Göran Zettergren och samhällspolitiske chef Roger Mörtvik kräver i en debattartikel på DN som publicerades i natt kl 00:40 att: 

”Riksbankens uppdrag måste förankras politiskt” eftersom ”det demokratiska inflytandet över penningpolitiken och det politiska ansvarsutkrävandet är mycket svagt”.

Skribenterna fortsätter och skriver att:

”Riksdagen har tyvärr tolkat detta som att man inte tydligt ska definiera vad som ska vara Riksbankens ansvar och kompetensområde, hur uppfyllelsen av målen ska utvärderas eller hur tillsättningen av riksbanksdirektionen ska gå till. I praktiken har man abdikerat från ansvaret för Riksbankens arbete med följd att Riksbankens uppdrag varierar utifrån vilka som sitter i direktionen”.

”Just därför bör inte tillsättningen av Riksbankens direktionsledamöter ske utan transparens och i slutna rum som hittills”.

Göran Zettergren och Roger Mörtvik avslutar sin artikel med orden:

”Men Riksbanken bör ges ett betydligt tydligare politiskt och demokratiskt förankrat uppdrag. Detta behöver förtydligas med ett uttalat ansvar för stabiliseringspolitiken och ett kompletterande sysselsättningsmål. Det behövs helt enkelt ett regelverk kring Riksbanken som gör att väljarna ges möjlighet att utkräva ansvar.”

Vad betyder det här i enklare termer?

Det betyder att samhällets medvetenhet om bankvärldens grepp om den svenska ekonomin och den svenska medborgaren samt medvetenheten om bankvärldens skyddade verkstad nått en så hög nivå att tom gammelmedia tillåter denna form av kritik få utrymme.

Artikelskribenterna vill att riksbankens direktion dvs styrelse ska bytas ut mot personer som följer demokratiska principer istället för [antar undertecknad] att i skyddad verkstad realisera egennyttiga målsättningar som smörjer bankindustrins vinstmål dvs de vinstdrivande aktiebolagen (affärsbankerna) inom penningindustrin.

SVD RiksbankenSvenska Dagbladet näringslivsredaktion hakar idag kl 05:54 på debatten med en osignerad artikel som i ingressen konstaterar:

”Trots Riksbankens stora betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Sverige förs det ingen debatt om hur ledamöterna till direktionen utses eller om vilket uppdrag de ska ha. Det behövs en tydligare politisk förankring av Riksbankens uppdrag och ett regelverk som ger väljarna möjlighet att utkräva ansvar.”

Samma slutsatser dras även här när SvD citerar innehållet i DN:s debattartikel.

Det verkar som om Peter Josephs Zeitgeist-effekt åter nått svenska mainstream-debatt med ett eftersvall och frågan är hur bankindustrins grindvakter på Riksbaken ska försvara sig. Det är förmodligen enkelt att förutse. Spana efter följande citat som sannolikt kommer att fällas inom 8 till 24 timmar av direktionen.

”Direktionen anser att den kompetens som Riksbanken erbjuder det svenska samhället även i fortsättningen avser att fullfölja sitt uppdrag i enighet med regeringens uppsatta mål för att trygga svensk ekonomi, tillväxt och sysselsättning”.

Ledamöterna i direktionen kommer att göra allt för att återingjuta föreställningen att Riksbaken är en institutionell pelare (inte en ”intresseorganisation” för affärsbankerna) på vilken Sverige som nation vilar och utan den gipspelaren rasar Sverige. Ledamöterna kommer att söka stöd inom sitt nätverk i Regering och näringsliv inkl ledningarna på DN och SvD för att tämja en debatt de absolut inte vill ha.

Text: Torbjörn Sassersson

Riksbanken vill ha tvångsamortering – syftet är att öka intäkterna för affärsbankerna – säg stopp

TvångsamorteringDEBATT. Riksbankschefen vill att bolåntagare ska börja amortera. För att öka återbetalandet vill han att staten ska skapa regler om bankerna själva inte gör det,  skriver flera medier idag. I praktiken vill Riksbanken införa lagstadgad tvångsamortering. 

Text: Torbjörn Sassersson | Skriv på namnlista: Stoppa tvångsamorteringarna

”Bäst skulle vara om de klarade denna uppgift själva, utan tvång utifrån… Men jag anser att man ska införa tvingande regler om det annars inte händer tillräckligt.” / Riksbankschefen till SvD

Bankerna är aktiebolag som ska gå med vinst

För att förstå detta utspel som tycks handla om att Riksbanken ”bryr sig om” låntagarna dvs kunderna till affärsbankerna måste Riksbankens meddelande tolkas från bankens vinstdrivande intresseperspektiv.

Affärsbankerna är aktiebolag som ska gå med vinst och de är skickliga på att inte lägga till AB efter banknamnet i sin marknadsföring. Riksbanken är i princip affärsbankernas ”intresseorganisation”. Det var bankerna som låg bakom bolånehysterin för 3 år sedan då bankerna satte räntan mycket lågt för att locka in ett maximalt antal nya bolånekunder. När tillräckligt många nya kunder fångats in i bolånandet började bankerna omedelbart höja räntan för att maximera intäkterna så snabbt som möjligt.

Bankerna lånar ut virtuella pengar

Bolånen som delas ut är pengar som bankerna inte har. Ofta kan en affärsbank låna ut 5-6 gånger mer pengar än vad de har täckning för (fractional-reserve banking). I praktiken är pengarna som lånas ut virtuella pengar, men i och med att vi låntagare kan ta ut pengarna från en bankomat eller använda pengarna för att köpa en lägenhet blir illusionen fulländad. Pengarna vi får tillgång till är dock fortfarande virtuella pengar för banken eftersom de inte realiserats som intäkter ännu. Utlåning av virtuella pengar är sannolikt bankernas viktigaste intäktskälla.

När jag 2008 deltog i ett större affärsutvecklingsmöte på en av Sveriges fem största affärsbanker läxades 50 st banktjänstemän upp av den europeiska marknadschefen. Han menade att banken måste öka utlånandet eftersom det är den mest lönsamma intäktsmodellen för banken.

Bolånen är virtuella pengar som måste tvättas

Det är först när vi amorterar som de virtuella pengarna manifesteras som riktiga pengar för banken. I realiteten betyder det att pengarna som banken inte hade, men tog sig rätten att låna ut, manifesteras för att vi vanliga löntagare skapat pengarna genom lönearbete.

Bank -> Bolån = virtuella pengar -> lönearbete -> ”återbetalning” av riktiga pengar -> bankens intäkt.

I praktiken tvättar löntagarna falska pengar och gör dem vita så att banken kan göra ren vinst. Det kallas pengatvätt och modellen inkluderar att låntagaren blir medbrottsling eftersom denne omedvetet är med på noterna. Låntagaren kan ju köpa en lägenhet för de virtuella pengarna, men måste å andra sidan betala hela notan genom att skapa äkta pengar genom åratal av lönearbete.

Nu ska intäktsströmmarna maximeras

Nu vill Riksbanken att bolånetagarna ska både amortera och betala ränta under förevändningen att Riksbanken ”bryr sig om” låntagarna. Vi får ju inte bli överbelånade. Nej, visst, men det var bankerna som satte oss i skuldfällan från första början. I verkligheten handlar Riksbankens utspel om att affärsbankerna vill maximera intäktsströmmarna. Vi ska både betala ränta för att vi ”fick låna” virtuella falska pengar och samtidigt amortera av dessa virtuella pengar så att de manifesteras som tvättade riktiga pengar.

Skriv på namnlista: Stoppa tvångsamorteringarna

Prognoser

Bra timing för fastighetsaffärer

Riksbanken som sätter upp reglerna vill nu att om vi inte amorterar frivilligt ska staten gå in och kravställa amorterandet. Det ska bli obligatoriskt dvs tvångsmässigt. Konsekvensen blir att nästan alla svenska medborgare i arbetsför ålder kommer att få det betydligt tuffare att klara av privatekonomin. Alla kommer att pressas och stressas. Vi kommer att knapra sömnpiller och lugnande. Vi kommer att se snabba försäljningar av många villor och lägenheter under de närmaste åren efter att tvångsamortering införts och för de kapitalistiska krafterna är det perfekt timing eftersom lägenhets- och villapriserna pressats ner än mer i och med en ökad tillgång av bostäder på den fria marknaden. De företag och privatpersoner med mycket pengar, tex bankerna och bankers, kan nu göra mycket bra fastighetsaffärer.

Cirkeln är sluten – Nästa cirkel kan påbörjas

Cirkeln är sluten och efter några år kanske runt 2018 kommer amorteringstvånget att tas bort. Bolåneräntorna kommer att sänkas. Spinndoktorn på Riksbanken sänker reporäntan för att stimulera ekonomin och ”hjälpa” medborgarna. Det blir ny låntagarfest, alla vill passa på att köpa bostad för det är ju så ”billigt” att låna pengar.

Affärsbankerna är den part som kan göra vinster under alla ekonomiska årstider, när det är lågkonjunktur, högkonjunktur, när ekonomin är bra och dålig medan impulsiva medborgare rusar hit och dit för att klara sig.

Lösningarna

Först och främst måsta alla motverka införandet av tvångsamortering i Sverige. De politiska partierna måste gemensamt gå in och stoppa affärsbankernas oetiska affärsmodeller när Riksbanken nu tar sig friheten ställa krav på tvångsamorteringar. Det är tvärtom affärsbankerna som måste förklara hur de tänker sig försvara sina oetiska affärsmodeller. Bevisbördan ligger hos bankerna snarare än skyldigheten för den enskilde att amortera virtuella pengar.

”Paradoxala” frågor som måste ställas

  • Vem äger egentligen de virtuella ”utlånade” pengarna?
  • Om pengarna ändå är virtuella hur kan det då finnas en egentlig långivare?
  • Om pengarna ändå i slutänden skapas av låntagaren genom lönearbete och amortering kan det då hävdas att de virtuella pengarna egentligen tillhör låntagaren? Denne skapade ju i slutänden de reella pengarna. Varför ska de då amorteras?

Åtgärder

  • Bankernas egentliga affärsmodell baserad på skuldsättande och utlånande av virtuella pengar (fractional-reserve banking) bör kriminaliseras. En bank ska inte få låna ut pengar den inte har. Den etiska banken lånar i en tänkt framtid ut endast pengar som den har 100% täckning för.
  • Alla nivåer i samhället tar ansvar för att öka sparandet så att den privatperson som vill köpa en dyr kapitalvara endast gör det med sparade pengar.
  • Sparandet måste belönas med hög sparränta. Gentjänsten till banken är att sparpengarna kan användas av banken för att investera i äkta samhällsuppbyggande aktiviteter, inte som idag, enbart för egen vinning som döljs bakom fina ord om ansvar och samhällsnytta.
  • Kriminalisera bankernas internet-casinos, dvs ”markets” där bankerna bokstavligen spelar med sparpengar och ”strukturella placeringar”.
  • Stimulera nyföretagandet inom långivning och investering. Låt nya ”banker” med nya etiska och genuint samhällsuppbyggande affärsmodeller få testa vingarna.
  • I övrigt måste bankerna gå tillbaka till sin ursprungliga funktion i samhället dvs att förvara pengar säkert och för den tjänsten ta ut rimliga avgifter.

Skriv på namnlista: Stoppa tvångsamorteringarna

Text: Torbjörn Sassersson


DN: ”Svenskarnas eviga bolån har stora risker”

SvD: Ingves kräver amorteringar på bolån

Aftonbladet: Ingves kräver amorteringar på bolån

NewsVoice: Vill du att bankerna ska ta kontrollen över ditt liv? Säg nej till ett kontantlöst samhälle

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén