Jag måste tyvärr meddela att min pappa Ingemar Sassersson (77 år) avled 10 dagar efter att han tagit den vaccination som i landet rekommenderas till äldre personer. Han fick vaccinet den 27 december 2011,  insjuknade fem dagar efter sprutan i lunginflammation och blodförgiftning och avled den 6:e januari 2012. Innan sprutan var han lätt förkyld, men i övrigt vid god hälsa och aktiv. Jag varnade mina föräldrar flera gånger för dessa bluffvaccin. Inte ens efter att min mamma blev kraftigt sjuk år 2009 dagen efter hon fick svininfluensavaccin ändrade min pappa uppfattning. Hans tro på vaccin var starkare än informationen om riskerna med dessa vaccin.

Nu är mardrömmen här. Det är det värsta jag varit med om hela mitt liv. Det som håller uppe modet är tanken att jag förhindra andra från att drabbas av samma sjukhusignorans.

Följ händelseutvecklingen på Vaccin.me

Torbjörn Sassersson, webbredaktör för Vaccin.me